HemArrangemangBli medlemLänkarStyrelseArkivKontakt

Kommande arrangemang | Gjorda arrangemang | Förslagslåda
 
www.tekniskaforeningen.u.se

 
Kommande arrangemang
Det finns inga kommande arrangemang!


 
Nyhetsbrev
 

Bli medlem, så får du information om föreningens aktiviteter med mail. Anmäl dig som medlem under fliken "Bli medlem"

 


 
Gjorda arrangemang
 
2018-05-07
Våravslutnig med studiebesök och mat måndagen den 7:e maj 2018, kl 17
2018-04-17
Independent energy and transport supply to islands with autonomous sailing ships
 

Visa alla >>

Gjorda arrangemang

Vårmöte med Alger!

Alger kan ta upp stora mängder kväve och fosfor och bygger in detta som biomassa tillsammans med koldioxid från luften eller från rökgaser och med ljus från moder sol eller förstärkt med LED-lampor. Tillväxten kan bli ganska hög och nyttiggöra solstrålningen på ett effektivt sätt. Vid MDH görs försök för att använda naturliga alger från Mälaren och för att rena avloppsvatten från Västerås, samtidigt som rökgas från Mälarenergi skall användas som koldioxidkälla och för att hålla mikroalger flytande.

Emma Nehrenheim som leder projektet kommer att berätta om det och visa en del av labförsöken. Större försök görs nere vid Kungsängsverket, reningsverket, och vid uppskalning planeras försök io dammarna i Eskilstuna efter reningsverket vid Ekeby.