HemArrangemangBli medlemLänkarStyrelseArkivKontakt

 
www.tekniskaforeningen.u.se

 
Kommande arrangemang
Det finns inga kommande arrangemang!


 
Nyhetsbrev
 

Bli medlem, så får du information om föreningens aktiviteter med mail. Anmäl dig som medlem under fliken "Bli medlem"

 


 
Gjorda arrangemang
 
2018-09-18
Föredraget om batteriteknik med professor Kristina Edström inställt/uppskjutet.
2018-05-07
Våravslutnig med studiebesök och mat måndagen den 7:e maj 2018, kl 17
 

Visa alla >>

Nyhetsarkiv

En bra vår!

Under våren 2009 kommer vi att genomföra ett antal olika aktiviteter. En "skuggstyrelse" med unga medlemmar i åldern 20-40 år skall försöka komma upp med idéer som kan intressera teknikintresserade i denna åldersgrupp. Dessutom kommer vi att delta i arbetet med att försöka få fart i bildandet av ett Science center i Kokpunkten och andra aktiviteter tillsammans med skolorna i Västerås. Föredrag för eleverna och utbildnings- och diskussionsmöten med lärarna planeras.

För alla medlemmar kommer som vanligt också de vanliga seminarierna och föredragen att genomföras, som finns beskrivna på hemsidan. Visst har hemsidan blivit tjusig?

Den 11e maj blir det en uppföljning på diskussionen runt framtidens energisystem. Deltagarna är mycket kompetenta inom området och representerar hela energibranschen såväl som samhällsbyggnad i form av Arkus Arosia och Sten Bergman, som har drivit en studie över hur Sverige skall kunna införa plug-in hybrider. Johan Söderström, chef för Power Product vid ABB kommer att ge sitt leverantörsperspektiv. Gullvi Borgström representerar kraftverk och skogsindustri, medan Lena Sommestad respresenterar fjärrvärmebranschen. Hur går det med fjärrvärmen? Blir den kvar nu när alla hus skall vara lågenergihus, och värmepumpar slår sig in tom i städernas centrala delar? Räcker bioenergin till för både bränsle till kraftverk och fordon? Hur skall solenergi och vindkraft integreras i transmissions- och distributionsnätet? Klarar vi 30 TWh vindkraft, som regeringen satt som mål? Kan verkligen kärnkraft konkurrera rent ekonomiskt? Hur mycket energi kan och vill vi spara? Det finns mycket att diskutera! Välkomna!

Studiebesöket på Mälarenergi blir också extra spännande då man nyligen tog beslut om en 2.4 miljarder investering i avfallsförgasningsteknik ? 2 stycken 100 MW linjer. Målet är att ersätta kol med avfall, som efter förgasningen kommer att eldas i den befintliga kolpannan. På detta sätt kan man få höga ångdata och därmed en betydligt högre elverkningsgrad än vad som är vanligt i avfallspannor.

Har ni idéer om aktiviteter eller föredragshållare är ni välkomna att höra av er till "förslagslådan" på hemsidan eller ta kontakt med tex mig på mail: erik.dahlquist@mdh.se eller ringa på 021-151768.

Ha en bra vår!!
Erik Dahlquist, Ordförande