HemOm ossSök stipendiumArrangemangBli medlemLänkarStyrelseArkivKontakt

 
www.tekniskaforeningen.u.se

 
Kommande arrangemang
 
2017-12-15
Tekniska nyheter 2017, Björn O Nilsson IVA
2018-01-15
Teknikläget inom vattenkraft av olika slag - vågkraft, strömmande vatten, elgeneratorer
 

Visa alla >>


 
Nyhetsbrev
 

Bli medlem, så får du information om föreningens aktiviteter med mail. Anmäl dig som medlem under fliken "Bli medlem"

 


 
Gjorda arrangemang
 
2017-11-28
Energy hub 2017
2017-11-15
Hur dieselmotorer kan uppfylla både partikel och NOxkrav samtidigt med hjälp av modellering
 

Visa alla >>

Nyhetsarkiv

Stipendierna delas företrädesvis ut till personer verksamma i Västerås med omnejd. Stipendier kan sökas av studenter, lärare, forskarstuderande eller forskare. Dessutom kan lärare som har utmärkt sig som teknikinspiratörer nomineras till stipendier. Normalt stipendiebelopp: 5 000:- för resor och 10 000:- för studier. För en grupp kan andra belopp förekomma. Normalt sker utdelning av stipendier under vår respektive höst. Ansökan skall vara insänd senast 31 mars respektive 30 september.
Stipendierna kan användas till:
- Resekostnader / kursavgifter för enskilda kurser / utbildningar i teknik – ekonomi – språk / mindre forskningsbidrag
  eller för specifika aktiviteter. 


 Ansökan om stipendium eller nominering av en lärare som utmärkt sig, sändes till föreningens ordförande via mail: erik.dahlquist@mdh.se.  
 
Ansökan om stipendium skall innehålla:
- Ändamål med stipendiet
- Ekonomisk uppställning över väntade kostnader – inkl. egen insats.
- När stipendiet ska användas (tidsperiod)
- Ev. referenser
 
Stipendiaten ska framträda inför föreningen och redogöra för vunna erfarenheter från stipendieuppdraget. Upparbetade kostnader skall kunna styrkas och redovisas av den sökande.